fbpx

Aandeelhoudersresolutie 2017

Shell bevestigt nieuwe aandeelhoudersresolutie, lees hier de tekst.
Amsterdam, 22 december 2016
Shell heeft bevestigd dat de nieuwe aandeelhoudersresolutie van Follow This ter stemming komt op de aandeelhoudersvergadering in mei 2017. De tekst van de resolutie lees je hier.
In deze resolutie vragen aandeelhouders aan Shell om de leiding te nemen in de energietransitie door ambitieuze duurzame doelen te stellen. “De formulering is subtieler dan de vorige keer,” zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This. “De boodschap blijft hetzelfde: aandeelhouders steunen Shell om zijn brains and billions achter de energietransitie te zetten.”
ShareAction mede-ondertekenaar
Naast de ruim 1.800 leden van Follow This (met ruim 6 miljoen euro aan aandelen), ondertekende het Britse ShareAction de aandeelhoudersresolutie. ShareAction lobbyt bij pensioenfondsen om beleggingen als ‘force for good’ te gebruiken.
“Shell en de andere grote oliemaatschappijen moeten laten zien dat ze transformeren om de opwarming van de aarde binnen 2 graden Celsius te houden,” zegt Juliet Philips, campagnemanager van ShareAction. “We hopen dat deze resolutie de discussie onder beleggers aanwakkert.”
Niet op de stoel van de bestuurder
Vorig jaar steunden de pensioenfondsen de “geest” van de resolutie maar wilden ze “niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten”. Na vertrouwelijke en vrijblijvende gesprekken met grote beleggers in binnen- en buitenland heeft Follow This de resolutie nu zo geformuleerd dat aandeelhouders die voor stemmen niet op de stoel van de bestuurders gaan zitten, maar wel een duidelijk richting aangeven. “We hebben nu hoop op veel bredere steun voor Shell.”
Follow This gaat in de komende maanden meer steun onder grote beleggers verzamelen.
Niet te voorschrijvend
“De uitdaging was om tot een resolutie te komen die niet te voorschrijvend was, maar ook niet te vaag,” zegt Van Baal. Met het team van een aantal scherpe studenten, net-afgestudeerden, vertalers en ervaren rotten kwamen we langzaam tot een tekst die niet te scherp is voor de grote beleggers en niet te bot voor Follow This. Onze missie blijft: zorgen dat Shell zich door genoeg aandeelhouders gesteund voelt om het roer om te gooien. “De eerste resolutie hadden we in korte tijd geschreven zonder input van grote beleggers.”
Aiming for A
De resolutie moest bovendien duidelijk iets toevoegen aan de zogenoemde Aiming for A resolutie. Deze resolutie uit 2015 vraagt Shell om te rapporteren over de gevolgen van klimaatverandering voor zijn strategie. “Onze resolutie zet de volgende stap: wij vragen ambitieuze doelen voor alle broeikasgasemissies, ook de emissies van de brandstoffen die Shell verkoopt, scope 3 in jargon.”
Scope 3
We vragen Shell om niet alleen doelen te stellen voor de emissies van de eigen activiteiten (scope 1 in jargon) zoals de emissies van raffinaderijen en zijn leveranciers (scope 2), maar ook verantwoordelijkheid te nemen voor de broeikasgassen die vrijkomen bij de verbranding van hun raffinageproducten en aardgas (scope 3).
Ruim 1.800 aandeelhouders met 6 miljoen euro aan aandelen
Follow This leden met meer dan 200.000 aandelen (de drempel om een resolutie in te dienen in Engeland) tekende de resolutie. Onder hen waren Duncan Stutterheim en Bob Crébas (Marktplaats), die speciaal voor Follow This voor een half miljoen euro aan aandelen Shell kochten.
Op 15 december hebben Maarten Bax en Mark van Baal de resolutie ingeleverd namens alle Follow This leden in op het hoofdkantoor van Shell in Londen.
Missie van Follow This
We vragen Shell om leiderschap in de energietransitie te nemen door emissiereductiedoelen te stellen die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent bijvoorbeeld voor Europa minimaal 40 % reductie in 2030 en 80-95 % in 2050. Zodra die stippen op de horizon staan kan Shell niets anders doen dan stoppen met zoeken naar nog meer olie en gas en grootschalig gaan investeren in duurzame energie, de missie van Follow This, die we vorig jaar letterlijk op de agenda hadden gezet.
Met wie heeft Follow This gesproken? Door onze resolutie op de aandeelhoudersvergadering in mei 2016 kenden de grote beleggers ons en wilden sommige feedback geven of meepraten. We hebben alle grote beleggers in binnen- en buitenland benaderd, maar vanwege de vertrouwelijkheid van de gesprekken kunnen we niet zeggen met wie we wel en met wie we niet hebben gesproken. Het is aan de beleggers om hun medewerking en stemintenties te openbaren.
ShareAction is een Britse non-profit die pensioenfondsen beweegt om beleggingen als ‘force for good’ te gebruiken. ShareAction organiseerde de zogenoemde Aiming for A resolutie die in 2015 op de agenda van Shells aandeelhoudersvergadering stond (zie supporting statement).

Previous

Next