fbpx

Steun van Shell aandeelhouders voor Follow This klimaatresolutie verdubbeld

PERSBERICHT – Verdubbeling steun voor de Follow This klimaatresolutie toont ontevredenheid van aandeelhouders met de plannen van Shell

Rebellerende minderheid van aandeelhouders dringt aan op significante emissiereducties in dit decennium

De steun van aandeelhouders voor de Follow This klimaatresolutie (21) is gestegen van 14% in 2020 naar naar 30%, ondanks het advies van het bestuur om tegen te stemmen. De resolutie vraagt, opnieuw, voor emissie reductie doelstellingen die consistent zijn met het Parijsakkoord.

11% stemde tegen Shell’s eigen resolutie (20) die de steun van aandeelhouders vraagt voor Shells ‘nieuwe’ Energie Transitie Strategie. Dit steekt scherp af met de overige 19 resoluties, waar tot 99% van de aandeelhouders het advies van het bestuur volgde. Onder de Britse wet voor ondernemingsbestuur, is de onderneming verplicht om bij iedere stemming boven de 20% terug te keren naar de aandeelhouders om hun zorgen te bespreken.

“Dit jaar heeft Shell voor het eerst eigen plannen ter stemming gebracht – en opnieuw geven aandeelhouders een sterk signaal af, dat Shell zijn doelen moet aanscherpen. De strategie van Shell is onvoldoende om beleggers te beschermen tegen de gevolgen van verwoestende klimaatverandering,” zegt Mark van Baal van Follow This.

Nederlandse beleggers nemen het initiatief

Het Nederlandse pensioenfonds PFZW heeft zich bij de groep grote Nederlandse beleggers gevoegd, die voor de klimaatresolutie van Follow This hebben gestemd, waarmee het totaal op 8 van de top 10 komt. Hun stemmen hebben in voorgaande jaren een grote rol gespeeld in het stimuleren van Shell om zijn klimaatambities aan te scherpen.

“Shell heeft geprobeerd, voor de vijfde keer sinds 2016, aandeelhouders ervan te overtuigen tegen de Follow This klimaatresolutie en tegen Parijs-consistente doelstellingen te stemmen. We weten van eerdere reacties van Shell op resoluties, dat het management de zorgen van aandeelhouders niet kan negeren. Het bedrijf zal opnieuw haar doelstellingen moeten aanscherpen en belangrijker nog grootschalig gaan investeren in duurzame energie,” zegt Van Baal.

Shells beleid van beloftes voor de verre toekomst heeft aandeelhouders niet kunnen overtuigen. Follow This voorspelde dat een toenemend aantal beleggers uitstoot doestellingen zal eisen voor de korte en middellange termijn. Doelen die daadwerkelijk consistent zijn met het klimaatakkoord van Parijs, en die worden ondersteund door hogere investeringen in hernieuwbare energie.

Klimaatresoluties winnen meerderheid in eerste historische stemming in de VS

De aandeelhoudersvergadering van Shell volgt op een historische stemming voor klimaatresoluties bij twee Amerikaanse olie- en gasconcerns. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van ConocoPhillips, op 11 mei, stemde 58% van de aandeelhouders voor de klimaatresolutie van Follow This – de eerste keer dat een meerderheid voor stemde.

Een dag later stemde 80% van de aandeelhouders in Phillips66 voor een soortgelijke resolutie, die het bedrijf vraagt om emissie reductiedoelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn op te stellen.

De NGO Ceres, medeoprichter van Climate Action 100+, een alliantie van institutionele beleggers en aandeelhouders in de meest vervuilende bedrijven wereldwijd, zei: “Resoluties bij Phillips66 en ConocoPhillips gaven een duidelijk signaal aan de olie- en gasindustrie dat aandeelhouders ambitieuze klimaatactie willen zien en dat geringe beloftes niet langer genoeg zijn.”

Previous

Next