fbpx

Nieuwe Follow This resolutie testcase voor Shells nieuwe koers

 • Lees hier de nieuwe groene Shell-resolutie van Follow This
 • We verwachten steun van zowel Shell als zijn aandeelhouders, om de volgende redenen:
  1. Shell veranderde van koers als reactie op de steun van aandeelhouders voor de vorige resolutie
  2. Follow This heeft alle praktische bezwaren tegen de vorige resolutie opgelost (zie de paragraaf “changes” in de resolutie)
  3. Shell heeft nu een doel voor de CO2-uitstoot van zijn eindproducten (Scope 3 in jargon), de grote controverse van de vorige resolutie
 • Het enige discussiepunt is nu de hoogte van het doel
 • Om het Klimaatakkoord van Parijs te halen, hebben we geen halvering van de CO2-uitstoot nodig, maar een CO2-neutraal energiesysteem in 2050
 • We moeten Shell daarom blijven steunen en aanmoedigen om zijn doel hoger te stellen
 • Het Britse ShareAction is mede-indiener van de resolutie

Shell heeft bevestigd dat de derde aandeelhoudersresolutie van Follow This op de agenda van de aandeelhoudersvergadering komt. “We hopen dat Shell en zijn aandeelhouders deze resolutie omarmen,” zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This. “De resolutie is een testcase voor de nieuwe koers van Shell.”
Dankzij steun van Nederlandse institutionele beleggers
Dankzij de steun van grote institutionele beleggers als Actiam, MN, Achmea IM, Van Lanschot Kempen en de Church of England, heeft Shell in november zijn koers verlegd. Shell beloofde als eerste oliebedrijf ter wereld om de CO2-uitstoot van zijn eindproducten (Scope 3 in jargon) te halveren. Dat kan alleen door over te stappen op duurzame energie, waar Shell veel meer in gaat investeren.
Op de aandeelhoudersvergadering in mei was dit nog een brug te ver, maar op 28 november zei Shell-CEO Ben van Beurden tegen de Guardian dat er “een kern van waarheid” in de resolutie zat.
Klimaatakkoord van Parijs
Nu Shell verantwoordelijkheid neemt voor de CO2-uitstoot van zijn eindproducten, is het enige discussiepunt de hoogte van het doel. Om het Klimaatakkoord van Parijs te halen, hebben we geen halvering van de CO2-uitstoot nodig, maar een CO2-neutraal energiesysteem in 2050. We moeten Shell daarom blijven steunen en aanmoedigen om zijn doel hoger te stellen.
Steun van aandeelhouders zichtbaar maken
De resolutie moet de steun van de aandeelhouders zichtbaar maken in mei 2018. “Onze missie blijft: zorgen dat Shell zich genoeg gesteund voelt (en blijft voelen) om zijn volle gewicht achter de overgang naar duurzame energie te zetten. We hopen dat Shell en zijn aandeelhouders deze resolutie omarmen en hopen van harte dat dit de laatste resolutie is zodat we ons daarna kunnen richten op de rest van de olie-industrie.”
 
Follow This is een groep van groene Shell aandeelhouders. We steunen Shell om de leiding te nemen in de energietransitie naar een duurzame energievoorziening. Onze missie, geformuleerd als “Aandeelhouders vragen Shell doelen te stellen die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs,” kreeg in mei 2017 de steun van 3.000 particuliere aandeelhouders en 8 van de 10 grootste Nederlandse institutionele beleggers. Shell reageerde in november door te beloven de emissies van zijn eindproducten te halveren.
ShareAction is de Britse vertegenwoordiger van institutionele beleggers die bedrijven vragen om transparantie over de gevolgen van klimaatverandering.

Previous

Next