fbpx

Terwijl de druk om emissies te verlagen toeneemt, verhogen Shell en BP hun emissies

UPDATE VOOR GROENE AANDEELHOUDERS

Er is veel gebeurd de afgelopen weken.

De druk op Shell nam toe: nieuw onderzoek laat zien dat Shell zijn emissies wil laten stijgen, ABP liet Shell vallen en een activistische aandeelhouder wil Shell splitsen.

Op de klimaattop in Glasgow hadden fossiele bedrijven voor het eerst geen officiële rol. Het Pact van Glasgow is mede daarom het eerste klimaatpact waarin fossiele brandstoffen worden genoemd. Het slotakkoord spreekt van het ’afbouwen’ (‘phase down’) van kolen en ‘uitfaseren’ (‘phase-out’) van ‘inefficiënte’ subsidies voor fossiele brandstoffen.

De belangrijkste afspraak in Glasgow is wat ons betreft dat alle landen voor de volgende klimaattop in Egypte in 2022 hun emissiereductie doelen zodanig moeten hebben aangescherpt dat de wereldwijde emissies dalen met 45% in 2030. In dat geval blijft de wereldwijde klimaatverandering beperkt tot 1.5°C. Glasgow heeft daarmee het doel om klimaatverandering te beperken tot 1.5°C in leven gehouden.

Ondanks alle druk is er nog geen enkel olie- en gasbedrijf dat zijn emissies wil terugbrengen in dit decennium, zoals emissies van Shell en BP hierboven laten zien; onze klimaatresoluties blijven dus cruciaal.

Shells emissies gaan nog omhoog tot 2030 
Volgens een nieuw klimaatrapport van onderzoeksbureau Global Climate Insight (in opdracht van onze partnerorganisatie ACCR in Australië) stijgt de uitstoot van Shell met 4% in 2030, terwijl het Parijsakkoord, de Nederlandse rechter en Glasgow vragen om een daling van 45%. Onze klimaatresoluties blijven nodig!

Lees hier ons volledige persbericht

Mark van Baal zegt hierover: “We wisten wel dat Shell niet in lijn was met het klimaatakkoord van Parijs, maar wij zijn er toch wel van geschrokken. Om de doelen van Parijs te halen moest de uitstoot met zo’n 40% omlaag in de komende tien jaar. We wisten al dat Shell dat niet ging halen, we gingen uit van hooguit een paar procent omlaag. Maar nu concluderen wetenschappers dat de emissies niet eens omlaag gaan, maar omhoog. Dat is dus in ramkoers met Parijs en dat terwijl Shell al jaren beweert in lijn te zijn met de doelen die in Parijs zijn afgesproken.”

Luister hier het hele interview op BNR Radio

Shell in het vizier van activist Third Point
Door deze incoherente strategie rondom duurzaamheid is Shell nu een prooi geworden van het Amerikaanse hedgefonds Third Point. Third Point wil Shell opsplitsen in een oliebedrijf en een bedrijf dat naast de productie van vloeibaar aardgas aan verduurzaming doet. Dit soort kortetermijndenken gaat Shell niet helpen. Wij denken dat het beter is om de huidige cashflow uit fossiel te gebruiken om te verduurzamen.

Lees hier onze uitgebreide reactie
Luister onze reactie terug op Radio 1

ABP stopt met fossiele brandstoffen
ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds, stopt met het beleggen in olie- en gasbedrijven. Daarmee verliest Shell een van zijn meest trouwe vrienden. Dit jaar in mei onthield ABP zich van stemming op de Follow This resolutie en koos het voor Shells eigen resolutie die Shells eigen strategie steunt, een strategie die de uitstoot verhoogt. Wij hopen dat dit een wake-up call is voor het bestuur van Shell om verder over de horizon te kijken.

Lees ons persbericht

Shell wil volledig Brits worden
Shell wilde één aandeel, liefst in Nederland, maar dat kon niet vanwege de dividendbelasting. In het Verenigd Koninkrijk betalen aandeelhouders geen dividendbelasting. Daarom heeft Shell besloten om het hoofdkantoor naar Londen te verplaatsen. In de praktijk zal het grotendeels een Brits-Nederlands bedrijf blijven. Met een eenvoudigere structuur is Shell in theorie wel wendbaarder en zou het makkelijker een leidende rol kunnen nemen in de energietransitie. Wij verwachten dat hoewel de top van Shell op de rem zal blijven trappen, de roep van aandeelhouders om te verduurzamen steeds sterker zal worden. Daarnaast heeft zowel Milieudefensie als Shell aangegeven dat dit geen effect zal hebben op de rechterlijke uitspraak dat Shell zijn emissies moet verlagen.

Lees hier onze reactie op dit nieuws

Glasgow: de eerste klimaattop die spreekt over fossiele brandstoffen
Voor het eerst in de geschiedenis spreekt de slotverklaring van de klimaattop in Glasgow over het afbouwen van steenkoolgebruik en uitfaseren van inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen (luister naar de reactie van Carbon Tracker op Instagram). In de 25 voorgaande klimaattoppen is er opmerkelijk genoeg nog nooit een referentie gemaakt naar fossiele brandstoffen. Dit kenmerkt hoe sterk de macht was van sommige landen en bedrijven (zie referentie op Twitter). Een doel van de top was om zicht te houden op de grens van 1,5 graad opwarming ten opzichte van pre-industriële tijden. In de slotverklaring benadrukken alle landen dat de impact van klimaatverandering ‘veel lager’ zal zijn bij 1,5 graad dan bij het vastgelegde maximum van 2 graden. Alhoewel de top misschien niet zo succesvol was als gehoopt, laat het wel zien dat het momentum rondom duurzaamheid blijft groeien. Lees hier een duidelijk artikel van Nature rondom Glasgow en het Glasgow Climate Pact.

Het Follow This team groeit
Door het groeiende momentum en toenemende succes van de Follow This strategie is het dit jaar gelukt om door steun van sponsor organisaties drie nieuwe werknemers in ons team te verwelkomen. Het team wordt sinds 1 november versterkt door Harlee Richards, afkomstig van St Vincent (Caribbean) en recent afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Door het vervullen van de functie ‘Finance & Operations Deputy’ zal ze ons verder helpen met het professionaliseren van de organisatie. Daarnaast heten we een oud vrijwilliger, die in 2016 had meegeschreven met de resolutie, welkom in ons team. Mathijs ter Wee zal zich onder andere richten op het verbeteren van onze social media kanalen. Tenslotte verwelkomen we oud-vrijwilliger Tarek Bouhouch, die als fransman de Follow This klimaatresolutie op de agenda van TotalEnergies kreeg.

Follow This begon in 2015 met enkel Mark van Baal, vrijwilliger Ninke Harten en de altijd aanwezige hulp van vrijwilligers. We zijn afgelopen jaar gegroeid van 4 naar 7 full-time medewerkers.

We gaan door tot de fossiele industrie deel van de oplossing van de klimaatcrisis is in plaats van één van de grootste veroorzakers.

Previous

Next