fbpx

Shell maakt meer winst, maar committeert zich niet aan Klimaatakkoord van Parijs

PERSBERICHT – Shell heeft in het eerste kwartaal veel meer winst gemaakt dan vorig jaar (3,75 miljard dollar ten opzichte van 1,6 miljard in 2016), mede dankzij de gestegen olieprijs. “Een uitstekende uitgangspositie om de leiding te nemen in de energietransitie,” zegt Mark Van Baal van Follow This, een groep groene Shell-aandeelhouders. “Helaas gebruikt Shell die winst om nog meer olie- en gas te zoeken in plaats van te investeren in de energietransitie.”
Klimaatakkoord
Shell weigert zich namelijk te committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs, getuige zijn afwijzing van de resolutie 21 van Follow This, die Shell vraagt doelen te stellen in lijn met het Klimaatakkoord. “Op de aandeelhoudersvergadering van Shell op 23 mei zal blijken dat een grote groep aandeelhouders hier geen genoegen mee neemt door voor deze resolutie te stemmen,” voorspelt Van Baal.
New Energies
In de vanmorgen gepubliceerde toelichting op de cijfers, rept Shell met geen woord over investeringen (25 miljard dollar in 2017) in andere vormen van energie dan olie en gas. Opvallend is dat de vorig jaar in het leven geroepen divisie Integrated Gas & New Energies in deze kwartaalcijfers weer Integrated Gas heet.
Met vriendelijke groet, Follow This
Mark van Baal | +31 6 22 42 45 42 | [email protected]
Radboud Williams | +13 53 62 47 07 | [email protected]
Robert Kleiburg | +31 6 53 39 69 50 | [email protected]
Follow This is een beweging van groene aandeelhouders Shell, die Shell steunt om de leiding te nemen in de energietransitie door zo veel mogelijk aandeelhouders te scharen achter de resolutie “Shareholders support Shell to take leadership in the energy transition” (volledige tekst hier).
De groene Shell-resolutie luidt samengevat: “Aandeelhouders steunen Shell om de leiding te nemen in de energietransitie en verwachten lange-termijndoelen die aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim beneden 2 graden Celsius.”

====== AANVULLENDE INFORMATIE ======

Aandeelhouders aan zet
Shells stemadvies over resolutie 21 staat op de agenda van Shells volgende aandeelhoudersvergadering. “Deze resolutie biedt Shell de kans om de steun van aandeelhouders te krijgen om leiderschap te nemen in de energietransitie. Het is nu aan de aandeelhouders om Shell te bewegen om mee te doen aan het Klimaatakkoord van Parijs. We verwachten dat veel aandeelhouders voor de groene resolutie zullen stemmen, omdat hij naadloos aansluit bij hun beleggingsbeleid.”
Steun grote beleggers
Follow This verwacht dat veel aandeelhouders voor de resolutie zullen stemmen, omdat de tekst van de resolutie aansluit bij hun beleggingsbeleid op het gebied van duurzaamheid en transparantie over de bijdrage van ondernemingen aan het klimaatakkoord.
“Ons resolutieteam heeft met input van grote aandeelhouders een tekst geschreven, waar iedereen die in verandering gelooft voor kan stemmen, zonder op de stoel van de bestuurder te zitten.”
Een aantal grote beleggers zoals Actiam, Blue Sky Group en Ecofi hebben al laten weten voor de resolutie te stemmen. MN noemt de resolutie een “fair ask” die aansluit bij zijn beleggingsbeleid.
Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers, die heeft meegewerkt aan de resolutie van Follow This, schrijft in zijn position statement: “Leden van Eumedion sporen bedrijven aan om een overzicht te geven van hun inspanningen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.” De leden van Eumedion vertegenwoordigen een kwart van de aandelen Shell.
Force for good
Shell-CEO Ben van Beurden wil dat Shell weer gezien wordt als een ‘force for good’, een bedrijf dat een positieve bijdrage levert aan de samenleving. “We geloven dat Shell een force for good kan zijn,” zegt Mark van Baal. “Shell heeft hiervoor de steun van zijn aandeelhouders nodig. Dat organiseren wij.”
Reactie Shell
Shells belangrijkste tegenargument is dat resolutie 21 het bedrijf flexibiliteit ontneemt. De resolutie vraagt echter alleen om een stip op de horizon en geeft de onderneming alle flexibiliteit in het stellen en halen van doelen die leiden naar een klimaatneutrale wereld. De resolutie is business model and technology agnostic.
Zakelijke kansen
Follow This wijst Shell in de resolutie vooral op de zakelijke kansen van de energietransitie. “Het wordt steeds duurder om olie uit de grond te halen, terwijl de alternatieven zoals zonnepanelen en windturbines exponentieel goedkoper worden. Op veel plekken in de wereld kunnen ze zonder subsidie concurreren met fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld op de Noordzee.”

Previous

Next