fbpx

Shell-plaaggeest Mark van Baal: ‘Een bedrijf dat zich niet aan het Klimaatakkoord committeert, zal ten onder gaan’

30 procent van de Shell-aandeelhouders stemde voor de klimaatresolutie van Follow This, tegen het advies van het bestuur in. In Amerika krijgt de activistische aandeelhoudersvereniging bij Chevron en ConocoPhillips zelfs een meerderheid van de stemmen achter zich. Een aardverschuiving! Tijd voor een interview met oprichter Mark van Baal.

Sinds enkele jaren rammelt hij aan de poorten van Shell en andere fossiele reuzen. Het idee is simpel: omdat oliebedrijven enkel oog hebben voor de belangen van hun aandeelhouders, wil hij ze via de aandeelhoudersvergadering dwingen om zich te committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs.

Volgens Van Baal is dat in het belang van de bedrijven zelf. Hij verwacht dat een oliebedrijf dat nu in lijn komt met Parijs, op den duur groot genoeg wordt om minder presterende bedrijven op te kopen. Het is allemaal niet zo moeilijk. Nieuwe olie vinden wordt steeds duurder, duurzame energie wordt steeds goedkoper. Oliebedrijven gaan die slag vroeg of laat verliezen.

Bij iedere aandeelhoudersvergadering groeit de steun verder. In 2020 krijgt Van Baal 14 procent van de aandeelhouders achter zich. En twee maanden geleden verdubbelt de steun opnieuw: 30 procent van de aandeelhouders stemt bij de laatste jaarvergadering tegen het advies van het Shell-bestuur en voor de klimaatresolutie van Follow This.

Ondertussen is Follow This ook internationaal actief. Het kreeg de afgelopen weken onder meer bij BP, Total, Equinor, CocoPhillips, Phillips 66 en Chevron klimaatresoluties op de agenda.

‘Shell zou kunnen stoppen met het zoeken naar nieuwe olie en gas. Het IEA (Internationaal Energie Agentschap) heeft onlangs eindelijk de berekening gemaakt die de financiële denktank Carbon Tracker tien jaar geleden al maakte, met als conclusie dat bestaande voorraden olie en gas voor een belangrijk deel in de grond moeten blijven zitten, als we de klimaatdoelen tenminste serieus nemen. Nieuwe voorraden aanboren is helemaal onverstandig. De afgelopen jaren ging echter 97 procent van Shells kapitaalinvesteringen nog naar fossiele energie, slechts 3 procent naar duurzaam. Dat moet zo snel mogelijk verschuiven.’

‘Alle winst die Shell maakt met fossiel moet gestoken worden in nieuwe businessmodellen. De benodigde techniek voor de energietransitie is het probleem niet, we weten grosso modo wel wat de techniek van de toekomst is: elektrische auto’s, zonnepanelen, windturbines, batterijen die steeds goedkoper worden en waarvan de capaciteit exponentieel groeit en als laatste waterstof. Het probleem zit hem in het snel en grootschalig uitrollen van die nieuwe techniek en het verzinnen van nieuwe businessmodellen. Dat is bij uitstek iets waar Shell goed in is.’

[…]

‘Shell heeft slechts doelen voor een reductie van de gemiddelde uitstoot per joule energie. De absolute uitstoot, de optelsom van alle broeikasgassen die vanwege Shell de lucht in gaan, vermindert veel minder. Dat is de kern van mijn aanvaring met Ben van Beurden, die tijdens de aandeelhoudersvergadering van 2018 zei dat zijn ambities in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs. ‘You are misleading your shareholders,’ heb ik hem toen gezegd. Toen werd hij boos, maar het is wel zo.’

[…]

‘Follow This is al jaren in Amerika actief. Alleen werden onze resoluties daar constant tegengehouden. Dat is een juridische mogelijkheid die Amerikaanse bedrijven hebben. Een resolutie indienen is relatief eenvoudig, maar het bestuur kan de resolutie alsnog tegenhouden door een no action letter te sturen naar de SEC (Securities and Exchange Commission, red.). In de Trump-jaren hield de SEC onze resoluties telkens tegen. Maar toen werd Biden verkozen tot president. Die heeft in januari direct een nieuwe directeur Corporate Finance bij de SEC benoemd. Zijn naam is John Coates, een Harvard-professor die heeft geschreven over de macht van aandeelhouders om de koers van een bedrijf te wijzigen. Hij gaat nu ook over die no action letters. Met hem hebben we direct contact gezocht en onze resoluties voorgelegd: dit is je kans om je ideeën in de praktijk te brengen. Niet veel later stonden onze resoluties overal op de agenda.’

Lees het hele interview op Follow the Money – Platform voor onderzoeksjournalistiek

Previous

Next