fbpx

Shell en ExxonMobil azen op miljardensubsidies voor CO2 afvang en opslag (CCS)

MEDIA UPDATE

“Zolang deze fossiele bedrijven niet grootschalig inzetten op duurzame energie, is CCS een excuus voor business as usual.”

Shell en ExxonMobil azen op miljardensubsidies voor CO2 afvang en opslag (CCS) onthult het Financieele Dagblad vandaag. Volgens de krant kan de subsidie oplopen tot 1,5 miljard.

Reactie Follow This:

“CO2 afvangen en opslaan (Carbon Capture and Storage) zou de sluitsteen van klimaatbeleid moeten zijn, niet de hoeksteen. Laat Shell en ExxonMobil eerst zelf miljarden inzetten in de energietransitie van fossiel naar duurzaam. Anders is CCS een excuus voor business as usual.”

“Zolang deze bedrijven niet laten zien dat ze er alles aan doen om fossiele energie te vervangen door duurzame energie, zouden ze niet in aanmerking mogen komen voor subsidie van CCS, dat dan een excuus vormt om door te gaan met fossiel.”

“Overheden subsidiëren hiermee fossiele energiebedrijven om hun fossiele businessmodel voort te zetten.”

Ook CCS is nodig om Parijs te halen, maar wel met de juiste prioriteiten

“In de meeste IPCC scenario’s om het doel van het Klimaatakkoord van Parijs te halen (de wereldwijde opwarming te beperken tot ruim onder de 2°C,liefst 1,5°C) is inderdaad CCS nodig, maar eerst moeten we zo veel mogelijk energie besparen en zo veel mogelijk duurzame energie opwekken. De fossiele brandstoffen die de wereld dan nog nodig heeft, moeten we compenseren met onder andere CCS. In die volgorde graag.”

Verschil ExxonMobil en Shell

ExxonMobil investeert net als Shell nauwelijks in duurzame energie, maar heeft in tegenstelling tot Shell geen ambitie voor het terugdringen van de emissies van zijn producten (Scope 3).

Over Follow This

Follow This, een groep van ruim 5,700 groene activistische aandeelhouders in de olie-industrie, kreeg dankzij de stemmen van institutionele beleggers voor zijn klimaatresoluties, Shell, BP, Equinor en Total zo ver om klimaatambities op te stellen.

De Follow This klimaatresoluties steunen olie- en gasbedrijven om doelen op te stellen om alle emissies terug te brengen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Mission
Shareholders compel oil and gas companies put their brains and billions behind renewables.

Previous

Next