fbpx

Nieuwe aandeelhoudersresolutie Follow This

In de nieuwe resolutie steunen we Shell opnieuw om leiderschap te nemen in de energietransitie naar een duurzame energievoorziening. Na gesprekken met grote beleggers hebben we de resolutie beter geformuleerd, wat in grote lijnen neerkomt op: we gaan niet op de stoel van de bestuurder zitten, we geven alleen een richting aan. “We hebben de olie-en gasindustrie keihard nodig om klimaatontwrichting te voorkomen.”
Van de geest naar de letter
We hebben veel grote beleggers gevraagd waarom ze vorig jaar wel de “geest  van de resolutie” steunden, maar niet voor stemden. Wat we hoorden was: de resolutie was “te voorschrijvend” en we willen als beleggers “niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten”.  Om op de stemmen van meer grote beleggers te kunnen rekenen, hebben we daarom de resolutie nu zo verwoord dat we niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten, maar wel een duidelijke richting aangeven: richting een netto emissieloos energiesysteem. Een netto emissieloos energiesysteem kan alleen maar een duurzame energievoorziening zijn, aangezien CO2 afvangen en opslaan lang niet het hele energie systeem emissieloos kan maken en te duur is.
De missie van Follow This
We vragen Shell om leiderschap in de energietransitie te nemen door emissiereductiedoelen te stellen die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent bijvoorbeeld voor Europa minimaal 40 % reductie in 2030 en 80-95 % in 2050. Zodra die stippen op de horizon staan kan Shell niets anders doen dan stoppen met zoeken naar nog meer olie en gas en grootschalig gaan investeren in duurzame energie, exact onze missie: “Shell will become a renewable energy company by investing the profits from fossil fuels in renewable energy” die we in 2016 op de agenda van de aandeelhoudersvergadering hadden gezet.
Follow This is een beweging van groene aandeelhouders van Shell. We willen de wereldwijde energietransitie naar duurzame energie versnellen door Shell te bewegen een duurzaam energiebedrijf te worden. Dat doen we door een groene aandeelhoudersresolutie in te dienen en hier zo veel mogelijk aandeelhouders achter te scharen, nieuwe en bestaande, zoals pensioenfondsen, zodat Shell zich voldoende gesteund voelt om het roer om te gooien en andere oliebedrijven volgen.
Dinsdagavond in de A’DAM Tower (voormalige Shell Toren) ondertekenen een aantal groene aandeelhouders van Shell de nieuwe aandeelhoudersresolutie van Follow This.
Duncan Stutterheim, die voor een half miljoen euro aan Shell aandelen kocht, is één van hen. Samen met een aantal ondernemers zorgt hij ervoor dat Follow This voldoende aandelen Shell heeft (5 miljoen euro) om een aandeelhoudersresolutie in te dienen. Deze resolutie, die Shell vraagt om ambitieuze duurzame doelen te stellen, komt ter stemming op de volgende aandeelhoudersvergadering van Shell in mei 2017.
Het Follow This team, een aantal ambassadeurs en een aantal andere groene aandeelhouders zullen aanwezig zijn.
Woensdag gaan Maarten Bax en Mark van Baal met de trein naar Londen om de ruim honderd handtekeningen onder de nieuwe resolutie in te leveren in het Shell hoofdkantoor. Ze zullen dit bezoek aan Londen gebruiken om de internationale organisatie van Follow This te versterken en uit te bouwen, onder andere door bezoeken aan ShareAction, CarbonTracker en gesprekken met journalisten en nieuwe teamleden.

Previous

Next