fbpx

BP en Follow This schrijven samen klimaatresolutie voor 2021

PERSBERICHT

Follow This trekt klimaatresolutie voor BP’s aandeelhoudersvergadering van 2020 in

BP en Follow This gaan samen een klimaatresolutie schrijven, zo maakten het oliebedrijf en de groep groene aandeelhouders vandaag bekend in een gezamenlijk persbericht. De klimaatresolutie zal BP steunen om zijn beleid volledig af te stemmen op het halen van het Klimaatakkoord van Parijs.

“BP is het eerste olie- en gasbedrijf dat de noodzaak inziet van de steun van aandeelhouders voor een radicale koerswijziging.” Shell heeft de steun van Follow This altijd bestreden en noemde de Follow This klimaatresoluties in zijn stemadviezen aan aandeelhouders achtereenvolgens “onverstandig” (2016), “onredelijk” (2017) en “onnodig” (2018)

Follow This heeft de dit jaar ingediende klimaatresolutie ingetrokken vanwege BP’s nieuwe klimaatambitie en de overeenkomst met Follow This. BP zal zijn klimaatambitie in meer detail uitwerken in september.

Mark van Baal, de oprichter van Follow This, zegt in het gezamenlijke persbericht: “We steunen BP’s doel om de emissies van zijn eigen energieproducten naar (netto) nul te brengen in 2050. Dit doel zal leiden tot een radicale verschuiving van BP’s investeringen van fossiel naar duurzaam.

De olie-industrie kan het Klimaatakkoord van Parijs maken en breken. We verwachten dat het eerste olie- en gasbedrijf dat grootschalig gaat investeren in duurzame energie zo veel waardering van aandeelhouders en klanten zal krijgen, dat andere oliebedrijven zullen volgen.

We zien ernaar uit om samen met BP alle aandeelhouders om een mandaat te vragen voor doelen en investeringen die leiden tot het halen van het Klimaatakkoord van Parijs.”

BP’s nieuwe klimaatambitie
Vorige maand openbaarde de nieuwe CEO Bernard Looney BP’s nieuwe ambitie om de emissies van BP’s eigen energieproducten (Scope 3) naar (netto) nul te brengen in 2050, de essentie van de Follow This klimaatresolutie.

Ommezwaai dankzij Nederlandse beleggers
Dit was een ommezwaai vergeleken bij de positie van de vorige CEO, Bob Dudley, die Scope 3 niet zijn probleem noemde, en aandeelhouders daarom adviseerde tegen de Follow This klimaatresolutie (2018) te stemmen. 15% van BP’s aandeelhouders legde dit advies naast zich neer: 8% stemde voor de klimaatresolutie en 7% onthield zich van stemming.
“Deze ommezwaai is te danken aan de beleggers die de visie en het lef hadden om voor onze klimaatresoluties stemden (in Nederland waren dat onder andere Actiam, Achmea, Aegon, MN (namens PME en PMT), NN, en Van Lanschot Kempen),” zegt Van Baal.

Looney verklaarde in het gezamenlijke persbericht dat “gesprekken met Follow This en de beleggers die Follow This steunden, enorm waardevol zijn geweest” om te komen tot de nieuwe klimaatambitie die Scope 3 wel bevat.

Test case
“Er is veel scepsis over BP’s plotselinge groene ambities,” zegt Mark van Baal. “De nieuwe klimaatresolutie geeft BP de mogelijkheid om deze scepsis te beëindigen en een mandaat van aandeelhouders te krijgen voor Parijs-doelen en de bijbehorende investeringen in de komende tientallen jaren. Deze klimaatresolutie wordt een test case voor zowel BP als zijn aandeelhouders.”

De olie-industrie, Corona en schokken in de olieprijs
“We hopen dat de reacties op deze twee crises geen uitstel betekent van de reactie van oliebedrijven op de klimaatcrisis. Deze crises zouden een wake-up call kunnen zijn, die oliebedrijven en hun beleggers doet beseffen dat ze hun afhankelijkheid van de olieprijs moeten verminderen door diversificatie. Met een breed portfolio in hernieuwbare energie, zouden energiebedrijven veerkrachtiger kunnen zijn en minder afhankelijk van beslissingen in landen als Rusland en Saudi-Arabië. Bovendien dragen ze dan wezenlijk bij aan het oplossen van de klimaatcisis.”

Klimaatresoluties voor Shell en Equinor
De Follow This klimaatresoluties blijven op de agenda’s van de aandeelhoudersvergaderingen van Shell en Equinor staan. Deze bedrijven hebben meer druk van aandeelhouders nodig om hun doelen in lijn met Parijs te brengen, in het bijzonder met betrekking tot Scope 3.

Beide bedrijven hebben beloofd hun emissies met ongeveer 30% terug te dringen in 2050 (50% in relatieve termen).
Het Parijsakkoord daarentegen vraagt om een absolute reductie van 70% (2°C) tot 100% (1,5°C) volgens IPCC-scenario’s.
In 2019 gaven Follow This en een aantal grote Nederlandse beleggers Shell een jaar om zijn doelen in lijn met Parijs te brengen door de toen ingediende klimaatresolutie in te trekken. Dit jaar staat de klimaatresolutie weer op de agenda.

Contactgegevens
Mark van Baal, [email protected], +31 6 22 42 45 42
Mirte Boot, [email protected], +31 6 42 12 24 31

Vrij te gebruiken foto’s: www.follow-this.org/press/

Press release als PDF

Previous

Next