fbpx

Meerderheid wil stop op fossiel beleggen

Groen pensioen
ESTHER BIJLO & JOOP BOUMA, REDACTIE DUURZAAMHEID & NATUUR − 01/06/15
Als het aan de deelnemers ligt, gaan de pensioenfondsen meer op het klimaat letten, en wat minder op rendement
Zes op de tien Nederlanders willen dat hun pensioenfonds stopt met beleggen in steenkool, gas en olie, om de CO2-uitstoot te beperken. Pensioendeelnemers willen duurzamere beleggingen, zelfs al zou dat leiden tot hogere pensioenpremies of lagere pensioenen.
Dit blijkt uit opinieonderzoek van Trouw, uitgevoerd door I&OResearch, onder 1448 werkenden en gepensioneerden.
ABP, het grootste en rijkste pensioenfonds van Nederland, verklaarde onlangs dat het blijft beleggen in de fossiele sector. Alternatieve bronnen als wind, zon en waterkracht kunnen, volgens het ABP, de komende jaren niet aan de stijgende vraag naar energie voldoen. Een stop op beleggingen in deze sector zou volgens het ABP niet leiden tot een afname in de CO2-uitstoot. Ruim 11.000 pensioendeelnemers van het ABP tekenden onlangs een petitie waarin het fonds werd opgeroepen zich terug te trekken uit fossiele energie.
Uit het opinieonderzoek blijkt dat een flinke meerderheid (64 procent) van de deelnemers in een ABP-pensioen wél wil dat het fonds stopt met fossiele beleggingen. ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann zegt in een reactie dat het pensioenfonds inzet op de dialoog met bedrijven die broeikasgassen uitstoten. “We gebruiken onze macht als aandeelhouder, zoals onlangs nog bij Shell.”
Het pensioenfonds sprak zich tijdens de aandeelhoudersvergadering van de oliemaatschappij uit tegen boringen naar gas en olie op de Noordpool.
Wortmann blijft erbij dat fossiele energieopwekking vooralsnog onmisbaar is en dat pensioeninvesteringen in die sector een veilig rendement opleveren.
Internationaal wordt er grote druk uitgeoefend op pensioenfondsen en andere investeerders om zich terug te trekken uit bedrijven die draaien op kolen, gas en olie. Sommige investeerders voorspellen een carbon bubble, het uiteenspatten van de beurswaarde van fossiele energiebedrijven.
In het onderzoek van deze krant lijken pensioendeelnemers minder moeite te hebben met investeringen in oliebedrijven. Als zonder verdere toelichting aan Nederlanders wordt gevraagd in welke sectoren hun pensioenfonds zouden mogen beleggen, geven zes van de tien Nederlanders groen licht voor de olie-industrie.
Maar als aan de vraagstelling een klimaatdoel wordt gekoppeld (‘Terugdringing van de uitstoot van CO2’) is een bijna even grote groep (60 procent) vóór het stoppen van beleggingen in olie-, kolen- en gasbedrijven.
Uit de steekproef blijkt dat driekwart van de werkenden en gepensioneerden niet of nauwelijks weet in welke bedrijven het eigen pensioenfonds belegt. “Dat is de pensioenfondsen aan te rekenen”, aldus onderzoeker Peter Kanne van I&OResearch. “Pensioendeelnemers willen dat namelijk wel weten.”

Previous

Next