fbpx

BP’s olie- en gasproductie 40% lager in 2030 [ten opzichte van 2019]

PERSBERICHT

BP is eerste olieconcern dat daadwerkelijk van koers verandert

BP’s olie- en gasproductie gaat de komende tien jaar met 40% omlaag [ten opzichte van 2019], kondigde het bedrijf vandaag aan

“BP is hiermee het eerste olieconcern dat daadwerkelijk van koers verandert. Anderen houden het voorlopig bij vrijblijvende ambities voor 2050,” zegt Mark van Baal van Follow This.
Follow This steunt oliebedrijven om mee te doen aan het klimaatakkoord van Parijs door middel van aandeelhoudersresoluties. BP pakte die steun aan en gaat samen met Follow This een klimaatresolutie schrijven voor 2021. Shell bijvoorbeeld heeft de steun van Follow This altijd bestreden.
 
Parijs
“Om enige kans te hebben om het Parijs-akkoord te halen, zal de wereldwijde olie- en gasproductie drastisch omlaag moeten in dit decennium. BP is nu het eerste olie- en gasbedrijf dat dit belooft.”
 
Testcase in 2021
“De echte test voor zowel BP als zijn aandeelhouders komt op de aandeelhoudersvergadering in mei 2021, wanneer onze gezamenlijke klimaatresolutie ter stemming komt. Dan weten we of de meeste aandeelhouders Parijs-doelen en Parijs-investeringen daadwerkelijk steunen.”
 
Dankzij beleggers, met name Nederlandse (tabel hieronder)
“BP’s koerswijziging is mede te danken aan verantwoordelijke beleggers die voor onze klimaatresolutie stemden in 2019. Als onze resolutie toen onvoldoende steun van beleggers had gehad, dan had BP deze stap nooit aangedurfd. Nederlandse beleggers namen hierin het voortouw.”
 
Exploratie
BP kondigde ook aan dat het stopt met de exploratie naar nieuwe olie- en gasbronnen in nieuwe landen. “Aangezien BP in de meeste olielanden al actief is, vinden we die aankondiging te vrijblijvend. Wij denken dat het zoeken naar nieuwe olie- en gasbronnen wereldwijd zou moet stoppen en dat de vrijkomende miljarden geïnvesteerd zouden moeten worden in het zoeken naar nieuwe businessmodellen.”
 
Investeringen
Verder kondigde BP aan dat het in 2030 jaarlijks ongeveer $5 miljard wil investeren in koolstofarme energie [‘low carbon’], ongeveer een derde van alle investeringen. “We juichen die fundamentele verschuiving toe. We moeten de details nog bestuderen om te zien of dat voldoende is om Parijs te halen en wat BP’s definitie van koolstofarm is. Wij denken dat er een fundamentele verschuiving van investeringen van fossiele naar volledig duurzame energie nodig is om Parijs te halen.”
 
2020: Groene aandeelhoudersrebellie ondanks nieuwe klimaatambities olie- en gasconcerns
 
Andere oliebedrijven waar de Follow This klimaatresolutie op de agenda stond, kondigden een nieuwe ambitie voor 2050 aan en noemden de klimaatresolutie daarom onnodig. Desondanks stemde een veel grotere groep voor de Follow This klimaatresolutie, bij Shell bijvoorbeeld steeg het percentage stemmen van 5,5% naar 14,4%, tegen het bestuursadvies. Bij Equinor stemde zelfs 27% van de niet-overheidsaandeelhouders voor. “Aangezien meestal 99% met het bestuur mee stemt, kunnen we 14 tot 27% van de stemmen spreken van een aandeelhoudersrebellie in 2020.”
 
Een steeds grotere groep verantwoordelijke beleggers vraagt deze olieconcerns hiermee om directe klimaatactie in plaats van mooie woorden over 2050. Om deze beleggers tevreden te stellen, zullen deze olieconcerns de komende tien maanden daadwerkelijke klimaatactie moeten laten zien. BP is nu de eerste die dat doet.
 
Alleen de grote olieconcerns hebben de kennis, het geld en de macht om de energietransitie dusdanig te versnellen dat we Parijs halen.

Alleen aandeelhouders kunnen ze steunen en desnoods dwingen om Parijs-doelen te stellen en grootschalig te gaan investeren in duurzame energie.

Previous

Next